– VÅRE BETALINGSBETINGELSER

Faktura tilsendes på e-post. 

For at påmelding til våre turer og kurs skal være fullført må deltakeravgift i sin helhet være betalt innen frist gitt på faktura. Ved påmelding senere enn 30 dager før tur-/kursstart må faktura betales omgående.

Ved avbestilling tidligere enn 60 dager før tur-/kursstart refunderes deltakeravgiften uavkortet. Ved avbestilling i perioden 59 til 30 dager før tur-/kursstart er avbestillingsgebyr 50% av innbetalt beløp. Ved avbestilling 29 dager eller mindre før tur-/kursstart er gebyret 100% av innbetalt beløp.

Dersom turer eller kurs skulle bli avlyst fra arrangørens side før turstart, feks ved for få deltakere, refunderes deltakeravgiften uavkortet.

Ved avlysning grunnet force majeure (krig, terror eller liknende, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer (f eks pandemier, epidemier, magevirus etc), streik eller myndighetsbestemmelser som hindrer turen/kurset (f eks smittevernsregler)), er ikke arrangøren erstatningspliktig. I slike tilfeller vil LENGETUR likevel bestrebe at turen eller kurset blir satt opp på en ny dato eller at deltaker skal få tilbud om deltakelse på tilsvarende type arrangement hos oss uten kostnad.

Våre turer og kurs blir arrangert i områder som kan ha utfordrende værforhold. Dersom arrangementet vil måtte endres og avvike fra tur-/kursbeskrivelsen pga værforhold arrangøren ikke er herre over, vil dette ikke godtgjøres deltakeren. LENGETUR vil bestrebe at turen/kurset likevel vil få så nært opp til beskrevet innhold som mulig gitt de rådende forhold.

Vi anbefaler at deltakere har reiseforsikring som dekker eventuelle økonomiske tap.