– HUND PÅ TURER OG KURS

VI FÅR VELDIG MANGE SPØRSMÅL OM DET ER LOV Å HA MED EGEN HUND PÅ VÅRE TURER OG KURS.

Vi tenker at en hund er et fint bidrag i gruppa, og det har vært med hunder på flere av våre turer og kurs! 


Det er lov å ha med hund under gitte forutsetninger:

-hundens ve og vel er ene og alene hundeeiers ansvar. 

-på vinterturer må man ha med potesokker, dekken, sovepose/jervehiet og solbriller til hunden. Unntak for polarhunder som er vant til å ligge ute og har god underpels.

-hunden må gå godt sammen med både mennesker og andre hunder. 

-hundeeier må ha full kontroll på hunden i situasjoner i punktet over og i møte med vilt eller beitedyr. I dette ligger overholdelse av båndtvang.

-på turer som går i områder med mye beitedyr er det en fordel for hundeeier å ha sauerenhetsbevis dersom det skulle oppstå situasjoner tilknyttet beitedyr.

-hunden må tåle belastningen ift lengde på tur-kurs (dager/km) og «verste tenkelig vær» ut fra område og tid på året. 

-dersom hunden av ulike grunner sinker den nødvendige framdriften i gruppa, vil tiltak måtte settes inn. Dette kan feks være å sette hunden i pulk/sekk, eier overtar hundens kløv osv. I ytterste konsekvens vil dette kunne føre til at eier og hund må avbryte turen.

-på turer med fellestransport vil deltakere som er allergiske mot hunder måtte tas hensyn til. Ekstrakostnader som måtte påløpe her påligger hundeeier.